31 May 2012

Sun Tzu : The Art of War (Bab 6, terjemahan Bahasa Melayu)


Sun Tzu
The  Art  of  War

(terjemahan Bahasa Melayu oleh Mubaraq Abdullah ar-Rawi)

Sun Tzu
Seni Perang

Bab 6/13

Kerapuhan dan Keampuhan

Du Mu » Ahli ketenteraan mengelakkan yang ampuh dan menyerang yang rapuh, dengan itu mereka terlebih dahulu harus mengenali kerapuhan dan keampuhan pada orang lain dan diri mereka sendiri.

(6.1) Master Sun
Mereka yang tiba dahulu di medan perang dan menunggu pihak lawan (akan) berada dalam selesa; mereka yang terakhir tiba dimedan perang dan (terus) menuju kedalam pertempuran akan keletihan.

Jia Lin » Mereka yang terlebih dahulu mengambil tempat yang memberi kelebihan (strategik) dan menungu pihak lawan adalah lebih bersedia, dengan itu pasukannya lebih tenang. Jika pihak lawan berada diposisi yang ada kelebihan, jadi kamu tidak harus merapati mereka, jauhkan pasukan kamu pergi ke tapak lain, buat ianya kelihatan kamu tidak akan menentang mereka. Pihak lawan akan fikir kamu tiada strategi, dan akan datang menyerang kamu. Kemudian kamu akan dapat mengubah keadaan dan membuatkan pihak lawan kepenatan tanpa melemahkan kamu.


(6.2) Master Sun
Lantaran itu pahlawan yang handal membuatkan pihak lain (lawan) datang pada mereka, dan tidak pergi pada yang lain (pihak lawan).

Du Mu » (Bila kamu) Membuatkan pihak lawan datang pada kamu, kamu harus memelihara kekuatan kamu dan tunggu mereka, jangan pergi kearah mereka bimbang akan meletihkan diri kamu.

Zhang Yu » Jika kamu membuatkan pihak lawan datang menyerang, kekuatan mereka akan sentiasa rapuh . Jika kamu tidak pergi melawan, kekuatan kamu sentiasa ampuh . Ini adalah seni merapuhkan yang lain dan mengampuhkan diri kamu.


(6.27) Master Sun
Lantaran itu kejayaan dalam peperangan bukan boleh diulang-ulang, tetapi jadikannya keadaan yang tiada penamat.

Li Quan » Tentukan perubahan sebaik mungkin, jangan ulangi strategi terdahulu untuk mencapai kemengangan.

Du Mu » Apa jua formasi pihak lawan bakal gunakan, dari mula lagi saya boleh sesuaikan dengan mereka untuk mencapai kemenangan.

(6.28) Master Sun
Formasi ketenteraan umpama air - bentuk air ialah mengelak dari tempat tinggi dan turun ke bawah, bentuk kuasa ketenteraan ialah mengelak keampuhan dan menyerang kerapuhan; aliran air ditentukan oleh bumi, kejayaan kuasa ketenteraan ditentukan oleh pihak lawan.

Li Quan » Bagaimana kamu boleh memastikan kemenangan jika tidak berdasarkan bentuk rupa musuh? Briged yang kecil tidak boleh bertahan lama, jadi jika kamu berterusan menyerang, tidak dapat disangkal lagi kekalahan mereka;briged yang besar tidak akan gagal bertindak-balas terhadap provokasi dan menonjolkan dirinya. Jika tentera lawan marah, malukan mereka; jika tenteranya kuat, biar mereka berehat. Jika jeneral lawan riak, malukan dia, jika jeneralnya tamak, umpan dia, jika jeneralnya berwaspada intipnya serapat mungkin - dengan itu tatacara kemenangan ditentukan dengan berpandu pada musuh.

(6.29) Master Sun
Jadi kuasa ketenteraan tiada bentuk yang tetap, air tiada bentuk yang tetap: kemampuan untuk peroleh kejayaan dengan mengubah dan menyesuaikan berpandukan (tindakan) musuh digelar genius.

No comments: